SCHOLEN

  Logo.01

  Kasteel Doornenburg is een prachtig kasteel uniek gelegen tussen de splitsing van Waal en Rijn. Na binnenkomst door het poortgebouw voel je je meteen in de Middeleeuwen. Je staat dan op onze mooie voorburcht met uitzicht op de hoofdburcht die is omgeven door een slotgracht en te bereiken is via een heuse ophaalbrug.

  Juist voor kinderen van de basisschool is een bezoek aan ons kasteel een geweldige beleving! We verzorgen rondleidingen voor de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Voor de groepen 1 tot en met 3 duurt het programma maximaal een uur, voor de andere groepen is dat ongeveer 5 kwartier. We gaan met de kinderen uit groep 1 tot en met 3 ook niet het hele kasteel door, dat zou te lang duren. Voor de allerkleinsten hebben we een speciale kleuterrondleiding, voor de andere kinderen hebben we de keuze uit een puzzelrondleiding, een keycordrondleiding of een ‘gewone’ educatieve rondleiding.

  We kijken samen met de kinderen vooral naar hoe de mensen toen leefden en hoe dat nu is. We doen dat aan de hand van concrete voorbeelden die de kinderen aanspreken. Bij de jongste kinderen gaat dat op een speelse manier en laten we de kinderen veel vertellen, bij de kinderen uit de midden- en bovenbouw gaan we natuurlijk steeds wat dieper op alles in. We proberen ze vooral zèlf overeenkomsten en verschillen te laten ontdekken door middel van vragen stellen, voorwerpen en kleding bekijken, enz. Aan het eind van de rondleiding hebben de kinderen een beeld gekregen van het leven en wonen op een middeleeuws kasteel.

  Bij alle rondleidingen gaat het vooral om een goede interactie tussen de leerlingen onderling en tussen de gids en de leerlingen! Het zijn geen rondleidingen waarbij de gids alleen maar vertelt en de leerlingen passief luisteren. Juist door iedereen er actief bij te betrekken krijgen ze een goed beeld van het wonen, leven en werken in de middeleeuwen.

  Let op dat er in de hoofdburcht geen honden zijn toegestaan met uitzondering van blindengeleidehonden en officiële hulphonden. Daarnaast is door de vele trappen de hoofdburcht niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

  Reserveren

  Via het volgende formulier kunt u de rondleiding reserveren. Rondleidingen kunnen op maandag, dinsdag en woensdag gereserveerd worden. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ze via het formulier stellen:

  Reserveringsformulier voor scholen

  Soorten rondleidingen

  Er zijn verschillende rondleidingen voor scholen te boeken, afgestemd op de groepen:

  • Een bezoek aan het kasteel is al een hele belevenis voor de kleuters. Het grote gebouw, de hoge ruimtes is al heel indrukwekkend. We gaan vooral kijken naar de dingen die we in het kasteel te zien krijgen. We letten vooral op de overeenkomsten en verschillen tussen vroeger en nu. Bijvoorbeeld: Hoe ziet de keuken in het kasteel er uit en hoe is dat bij jullie thuis? Wat aten de mensen vroeger en wat eten we nu? We gaan kruiden stampen, vertellen over de bakker in het kasteel en spelen een spelletje zoals de kinderen dat vroeger in het kasteel ook deden. Ook mogen een paar kinderen “Middeleeuwse kleren” aantrekken en een helm opzetten zoals een echte ridder dat ook deed. We sluiten meestal af met het vertellen van een (waar gebeurd of verzonnen ) verhaal. Bij het verlaten van het kasteel nemen we afscheid met een middeleeuwse buiging. De nadruk ligt vooral op beleven, kijken, vergelijken en met elkaar praten over de dingen die we zien.
  • Tijdens de educatieve puzzelrondleiding gaan we met de leerlingen door de diverse ruimtes van het kasteel en wordt er van alles verteld over het leven in de middeleeuwen. We dagen ze zoveel mogelijk uit om zelf de verschillen tussen vroeger en nu te ontdekken door het stellen van vragen. Bijvoorbeeld: wat hoort hier eigenlijk niet thuis, wat hebben jullie thuis wel in de keuken en hier niet, waarom woonden de mensen eigenlijk op een kasteel? enz.In iedere ruimte wordt een bepaald ‘steekwoord’ genoemd wat de leerlingen moeten proberen te onthouden. Aan het eind van de rondleiding krijgen ze per drietal een puzzel waarin de steekwoorden moeten worden ingevuld.
  • Bij de keycordrondleiding krijgen de leerlingen per drietal een keycord met daaraan kaartjes met vragen die bij de diverse ruimtes in het kasteel horen. Ze gaan onder leiding van de gids door de verschillende ruimtes van het kasteel, waarbij de gids kort wat vertelt. De leerlingen kijken of ze een kaartje hebben over die ruimte en lezen dan de vraag voor. Soms zijn het multiple-choice vragen, soms open vragen. Het is de bedoeling dat we door samen te overleggen en logisch na te denken tot het juiste antwoord komen. Het gaat er bij de keycordrondleiding vooral om dat we de leerlingen stimuleren tot logisch denken, overleggen en het gezamenlijk vinden van oplossingen.
  • Dit is de ‘gewone’ rondleiding waarbij de leerlingen onder leiding van de gids de rondgang door het kasteel maken. In de diverse ruimtes vertelt de gids zijn verhaal maar uiteraard worden de kinderen zoveel mogelijk bij de rondleiding betrokken d.m.v. vragen stellen, vergelijken tussen vroeger en nu, kijken naar voorwerpen enz. Ook bij deze rondleiding is er ruimte voor het passen onderdelen van een harnas…!!
  • Tijdens deze educatieve puzzelrondleiding gaan we met de kinderen door de diverse ruimtes van het kasteel en wordt er van alles verteld over het leven in de middeleeuwen. We dagen ze zoveel mogelijk uit om zelf de verschillen tussen vroeger en nu te ontdekken door middel van het stellen van vragen. Bijvoorbeeld: wat hoort hier eigenlijk niet thuis, wat hebben jullie thuis wel in de keuken en hier niet, waarom woonden de mensen eigenlijk op een kasteel? enz.
   In iedere ruimte wordt een bepaald ‘woord’ genoemd dat past bij een bepaald onderdeel in die ruimte, bijvoorbeeld bij de bakker, een ridder enz.
   Dat woord krijgen de kinderen per 4-tal in de vorm van een plaatje en wordt bewaard in een zakje. Aan het eind van de rondleiding moeten de plaatjes in de juiste volgorde worden neergelegd en als ze dan omgedraaid worden verschijnt een woord.
  • De leerlingen gaan in drietallen (vooraf door u ingedeeld op school) met twee gidsen het kasteel in en gaan op zoek naar de antwoorden op de diverse opdrachten die zij meekrijgen.
   Hen wordt gevraagd te zoeken naar de antwoorden op de vragen en te kijken naar de voorwerpen in de ruimtes om deze te vergelijken met hun eigen huis. Ze overleggen samen hoe het zou zijn om bepaalde dingen te moeten missen en bedenken hoe hun leven er uit zou zien als ze op een kasteel zouden leven. We maken dat zo concreet mogelijk: hoe krijg je een kasteel warm, waar is de kraan, hoe was je je, wat voor spelletjes speel je enz. Zijn er dingen uit de Middeleeuwen die we nu nog steeds gebruiken? Ze maken praktische opdrachten, puzzelen, doen spelletjes, tekenen en overleggen samen. De leerlingen kunnen na de bezoekles de Middeleeuwen en de 21ste eeuw met elkaar vergelijken aan de hand van de thema’s comfort, veiligheid, gebruiken en communicatie.
  • De kinderen gaan in drietallen(vooraf door u ingedeeld op school) met twee gidsen het kasteel in en gaan op zoek naar de antwoorden op de diverse opdrachten die zij meekrijgen. Door goed te kijken naar de voorwerpen in het kasteel, kunnen de leerlingen zich een voorstelling maken hoe het leven van Sophia er uit heeft gezien. Er wordt gewerkt in groepjes van drie. De leerlingen wordt gevraagd te zoeken naar antwoorden op de vragen, te kijken naar de voorwerpen en deze te vergelijken met hun eigen situatie. We maken het zo concreet mogelijk: we brengen het leven van Sophia chronologisch in kaart, er wordt gewerkt met de familiestamboom, wat deed een middeleeuwse kasteelvrouwe de hele dag, hoe was ze gekleed enz. Daarnaast gebruiken we het getijdenboek van Sophia, omdat dat veel duidelijk maakt over haar leven. En we laten de kinderen kennismaken met de middeleeuwse taal. Na de bezoekles kunnen de leerlingen het leven van een 15e -eeuwse kasteelvrouwe vergelijken met het leven in de 21ste eeuw aan de hand van de thema’s chronologie, stamboom, het dagelijkse leven, kleding en taal. 

  De ontdekkingsreis voor groep 5 en voor groep 6 is ook een onderdeel van het project “Reizen in de Tijd”  waarbij de kinderen zelf aan de hand van opdrachtkaarten aan de slag gaan en op die manier van alles leren over het kasteel! www.reizenindetijd.nl

  Bekijk hier onze Floris pagina en kleurplaten!

  Kosten

  De kosten bedragen € 4,75 per leerling. Minimum groepsprijs is €80,00. De maximale groepsgrootte voor de rondleidingen is 25 leerlingen en er kunnen vier begeleiders (inclusief leerkracht) gratis mee. De maximale groepsgrootte voor de ontdekkingsreizen is 30 leerlingen en er kunnen zes begeleiders (inclusief leerkracht) gratis mee.

  Inlichtingen

  Voor vragen over de rondleidingen kunt u een mail sturen:

  Coördinator rondleiding scholen

  Speeltuin

  Het is mogelijk om een bezoek aan kasteel Doornenburg te combineren met een bezoek aan de nabijgelegen. Kijk op de website Speeltuin Doornenburg voor de mogelijkheden of neem contact op:

   Speeltuin Doornenburg

  1 2 3 4 5 6