De geschiedenis van Kasteel Doornenburg | Kasteel Doornenburg

Hieronder hebben we enkele momenten uit de lange geschiedenis van kasteel Doornenburg toegelicht.
Bekijk ook de wikipedia pagina van KasteelDoornenburg eens voor meer historische feiten.

Awesome Image
De geschiedenis in stappen

Zover bekend...

Awesome Image
1295
Anno 1295

Op de plaats van het kasteel bevond zich in de 9e eeuw na christus al een versterkt huis, bekend onder de naam "Villa Dorenburc".


In 1046 wordt Dorinburc vermeld onder de goederen waaruit de kerk van Gendt, die ook toebehoorde aan de abdij van Lorsch, inkomsten trok.


En in 1255 werden er tienden uit Dorenburg door Graaf Otto van Gelre aan het klooster 's-gravendal bij Goch geschonken.


In 1295 wordt voor het eerst een heer van de Doornenburg vermeld: Willem van Doornick.

Awesome Image
1400
14e en 15e eeuw

De grote voorburcht heeft een eigen gracht, welke via een houten brug bereikbaarbaar is vanuit de hoofdburcht. Deze werd in de 14e eeuw gebouwd en in de 15e eeuw voltooid waarna de familie Van Amstel- van Mynden het kasteel erfde. Uit nog uit die tijd daterend en heden nog bestaand muurwerk blijkt, dat het gebouw was afgewerkt met een dunne rode pleisterlaag.

Awesome Image
1568
80 jarige oorlog

Voor zover bekend is het kasteel nooit door belegering ingenomen. Tijdens de Nederlandse Opstand (80-jarige oorlog van 1568-1648) volgde de heer trouw en zonder slag of stoot de partijwisseling van de Gelderse Staten.

Awesome Image
1660
1600 - 1660

Het kasteel bleef vanaf 1600 bewoond door de geslachten Van Doornick, Van Bylandt, Van Homoet, Van Voorst, Van Amstel, Van Heemskerk en Van Bemmel.


Rond 1660 zijn er nieuwe sierstukplafonds en een nieuwe gebeeldhouwde schouw gemaakt. In deze renovatie zijn ook de vensters en de ingang vergroot.

Awesome Image
1847
Clara von Delwig

De laatste bewoonster van het kasteel was Maria Clara von Delwig, barones van Bemmel. Zij is in 1847 op hoogbejaarde leeftijd overleden.


Het kasteel was echter al vanaf 1800 -middels vererving van haar in 1799 al overleden man- in eigendom gekomen van de familie Van der Heijden. Zij hebben het kasteel echter nooit bewoond, waardoor het gebouw ernstig in verval raakte.

Awesome Image
1936
1e restauratie

Voor de tweede wereldoorlog

In 1936 richt textielindustrieel J.H. van Heek uit Enschede de "Stichting tot Behoud van den Doornenburg" op, werd er de voorzitter van en koopt er, op dezelfde dag, het kasteel "De Doornenburg" mee van baron A.E.C.C. Van der Heijden. In 1937 begon deze stichting aan de restauratie die in 1941 werd voltooid.

Awesome Image
1945
Totale vernietiging

Tijdens de tweede wereldoorlog

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel vrijwel geheel verwoest. Lange tijd werd gedacht dat het was opgeblazen door de Duitsers, maar het bleek in maart 1945 zeer grondig te zijn opgeblazen door een Brits bombardement.

Awesome Image
1947
Opnieuw gerestaureerd

Na de tweede wereldoorlog

Van 1947 tot 1968 is het gehele kastelencomplex voor de 2e keer in relatief korte tijd opnieuw stapsgewijs gerestaureerd door de Stichting tot Behoud van den Doornenburg.

Awesome Image
1968
Floris

In 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisieserie Floris - gespeeld door Rutger Hauer - opgenomen. Deze zwart-wit televisie serie had 12 delen die nog vaak op televisie herhaald werden.

Awesome Image
2019
Boerderij

De middeleeuwse kasteelboerderij - uit de 17e eeuw - op de voorburcht binnen de kasteelmuren, is tot 2015 nog in bedrijf geweest en was daarmee de laatste in Nederland. In 2019 tot 2021 is deze boerderij verbouwd tot winkel met werk- en vrijwilligersruimte.

Awesome Image
2022
Heden

Tegenwoordig is het kasteel een goed bewaard museum en wordt het ook verhuurd voor feesten en evenementen. Er is regelmatig een interessant aanbod aan activiteiten op cultureel gebied, waarbij ook de jeugd zeker niet vergeten wordt.

Luister naar dit oorlogsfragment

In het laatste half jaar van de Tweede Wereldoorlog lag de Betuwe in de frontlinie; het kasteel deed dienst als hoofdkwartier van de Duitsers.

In januari en maart 1945 heeft de Engelse luchtmacht het slot gebombardeerd. Bij de eerste luchtaanval werden verschillende gebouwen van de voorburcht verwoest. De tweede aanval was funest voor de burcht. Er bleef een grote puinhoop over!

Kasteel Doornenburg is onderdeel van de Liberation Route Europe

Klik op de afspeelknop op onderstaande afbeelding om het fragment te beluisteren

dat een goed beeld schetst van deze bange dagen tijdens de oorlog.