ANBI gegevens Kasteel Doornenburg | Kasteel Doornenburg

ANBI

Kasteel Doornenburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 25% verhogen en dus 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor eenmalige giften geldt een drempelbedrag en een maximumbedrag. Wanneer u minimaal 5 jaar achter elkaar eenzelfde bedrag schenkt en dit heeft vastgelegd is sprake van een periodieke gift, hiervoor geldt geen drempelbedrag.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van belastingvoordeel voor donateurs zijn te vinden op de site van de belastingdienst. Zie ook ons ANBI formulier.

  • Stichting tot behoud van den Doornenburg
  • Kerkstraat 27, 6686 BS, Doornenburg
  • administratie@kasteeldoornenburg.nl
  • IBAN: NL80RABO0326624678
  • RSIN: NL005977241B01
  • KvK: 41055969
Awesome Image
Awesome Image

Het bestuur

Jaarrekeningen

Hier kunt u de meest recente jaarrekeningen downloaden

Doelstelling & Beleid