Op zondag 15 december 2019 verzorgde het koor Vocal Vibes, onder de bezielende leiding van Elke Jansen, twee fantastische kerstconcerten. De ridderzaal was hiervoor prachtig versierd waardoor het ruim toegestroomde publiek al meteen in kerstsfeer werd ondergedompeld.

Het programma was zeer gevarieerd. Samenzang, solo’s, duo’s, kwartetten, alles kwam in een vlot tempo voorbij. Zelfs een kort stukje rock & roll was als een verrassende inleiding voor een kerstlied te horen. Alles werd door Elke Jansen begeleid op de 100 jaar oude Bechstein van het kasteel. Na een heerlijke samenzang van koor en publiek van het laatste lied was iedereen het er over eens dat dit voor herhaling vatbaar is.

(Jan van Swaay)