De museale werkgroep heeft een kijkje mogen nemen in de H. Martinuskerk in Gendt. Eind maart moet de kerk wegens sloop zijn ontruimd.

    Pastoraatsgroep Gendt heeft De Doornenburg de gelegenheid geboden om spullen uit de kerk in bruikleen over te nemen, Het doel is verfraaiing en functionaliteit van de kapel. De wensen van de museale werkgroep zijn bij de Martinuskerk in beraad.

    De kasteelkapel is een prachtige locatie voor doop, huwelijk en uitvaart voor alle gezindten. Een combinatie met de Herberg is mogelijk.

    1 2 3 4 5 6