Bezoekers van Kasteel Doornenburg worden bij een rondleiding begroet door gidsen in middeleeuwse kleding. Vrouwen als jonkvrouw, mannen als het ‘als het gewone volk’. En daar komt dankzij vrijwilligers verandering in.

Karina Lennards-Baving heeft het patroon  van de wambuis getekend die ook op de tentoonstelling van Kasteel Doornenburg is te zien. De wambuis geeft de mode van rond 1480 weer. In de middeleeuwen  was kleding vooral om te laten zien hoe rijk je bent. Status is niet alleen van deze tijd. Rijk zijn, zó moet je dat laten zien. In de middeleeuwen zat er voor de rijke man veel stof in zijn jas. 

Riet ging aan de slag. Het patroon van Karina Lennards-Baving heeft ze vertaald naar elke man  én voor elk postuur.

Rijk is het kasteel allerminst.  Riet had een oplossing. Ze heeft voor weinig geld mooie gordijnstoffen kunnen aanschaffen. Ze heeft haar historische verantwoorde fantasie volop laten werken. Oordeel zelf.