Kasteel Doornenburg

Gedragsregels voor kasteelbezoek per 1 juni 2020

1.Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Hieronder wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

2.Wilt u het kasteel van binnen bekijken? Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon het kasteel te betreden indien sprake is van een gezelschap (mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten).

3.Bezoekers zijn vooraf in bezit van een geldige reservering via de website voor de dag en het tijdslot (vaststaande starttijd) waarop geboekt is. U dient uw reserveringsbevestiging uit te printen en te overhandigen bij de kassa. Bij de kassa ontvangt u uw toegangsticket.

4.Kom op tijd of maximaal 15 minuten voor de starttijd – dus niet eerder- om wachtrijen te voorkomen. Het is vooralsnog niet mogelijk zonder reservering het kasteel te bezoeken.

5.Betaal met pin of contactloos.

6.Het maken van foto’s of video opnamen is niet toegestaan.

7.Houd 1,5 meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de poorten van kasteel Doornenburg.

8.Volg altijd de hygiënemaatregelen.

9.Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het kasteel.

10.Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zoveel mogelijk met eigen vervoer.

Bij reservering gaat u akkoord met de hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de bezoekersvoorwaarden van het museum. Kasteel Doornenburg houdt zich het recht voor een gezondheidscheck uit te voeren en bij twijfel over de gezondheidstoestand of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften de toegang tot het kasteel te ontzeggen.

 

Kasteel Doornenburg opent op 1 juni weer haar deuren

In lijn met het landelijk beleid inzake het coronavirus volgt Kasteel Doornenburg de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat Kasteel Doornenburg tot nader order de deuren moet sluiten. Het spijt ons u niet te kunnen verwelkomen en we hopen snel de poorten weer voor u te openen. Wanneer dat zal zijn communiceren wij via deze website en onze sociale media kanalen.