Disclaimer

    LogoBWHoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Stichting tot Behoud van den Doornenburg geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Stichting tot Behoud van den Doornenburg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

    1 2 3 4 5 6