Het bestuur van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg beraad zich momenteel over de toekomstige organisatiestructuur en invulling van de activiteiten in relatie tot de beschikbare middelen.

    Vooruitlopend daarop heeft Remie Aleven te kennen gegeven per 1 mei zijn taken als directeur van het kasteel neer te leggen.

    In goed overleg tussen het bestuur en de heer Aleven wordt bekeken op welke wijze de overdracht van taken plaats gaat vinden de komende maanden. Daarbij zal het bestuur, samen met de welkome inzet van de vele verbonden vrijwilligers, bepalen op welke manier de activiteiten komend jaar voortgezet kunnen worden. Het duurzame behoud van het kasteel en de toegankelijkheid, conform de doelstelling van de Stichting staan hierbij voorop. Dankzij de sterke betrokkenheid van onze vrijwilligers, heeft het bestuur het volste vertrouwen, dat de continuïteit hiervan niet in gevaar zal komen.

    1 2 3 4 5 6
    Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin